Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Spaar Select

De zaak Spaar Select barstte een aantal jaren geleden los toen het toenmalige CDV (nu omgevormd tot CBFA) de erkenning van financieel adviseur Spaar Select schorste.

De zaken gingen vervolgens zeer snel en mondden uit in het faillissement van Spaar Select.

Het resultaat was dat er duizenden beleggers met gezamenlijk tientallen miljoenen euro’s aan verliezen wezenloos achterbleven.

Niemand bekommerde zich om hen, zij werden door niemand geholpen of bijgestaan.

Meer nog: zij werden van het kastje naar de muur verwezen en hun situatie leek uitzichtloos.

Het gerecht startte ondertussen een strafonderzoek dat zich richtte tegen een aantal hoofdrolspelers met name de financieel bemiddelaar Spaar Select, maar ook tegen de banken, de financiële instellingen en de verzekeringsmaatschappijen waarmee Spaar Select zaken deed.

Uiteindelijk waren er verschillende dossiers:

In één dossier werd aan gedupeerden voorgespiegeld dat ze een normale belegging zouden doen, terwijl zij in realiteit werden meegelokt in een systeem van huurkoop van aandelen.

Zonder het te beseffen, leenden mensen geld en met dit geld werden heel riskante beleggingen gedaan. Deze beleggingen leiden tot grote verliezen en toch bleven de mensen gehouden om hun leningen terug te betalen.

De voorganger van Dolor, de Belangenvereniging Spaarverlies, heeft bij het oplossen van deze problematiek uitstekend werk verricht en ervoor gezorgd dat haar leden hun dossier op een zeer gunstige wijze konden afsluiten.

Een ander belangrijk dossier betrof de zaak rond Kempar (voorheen Kempisch Hypotheek Kantoor) en Swiss Life (voorheen Zelia).

Deze zaak draait nog op volle toeren en momenteel groepeert Dolor via haar voorganger Spaarverlies, een 120-tal gezinnen als slachtoffers in deze zaak.

Het betreft allemaal gezinnen die opnieuw zonder dit goed en wel te beseffen en dit door middel van een ingewikkelde constructie grote bedragen leenden met hun huis als onderpand om die dan te laten beleggen in een zogenaamde TAK 23 beleggerverzekering.

In werkelijkheid betrof het beleggingsystemen met zeer hoge risico’s waarbij zeer grote verliezen werden geleden.

De slachtoffers zagen zich sedert 2004 toen het schandaal losbarstte, geconfronteerd met een crisissituatie nu het geleende geld grotendeels verdwenen bleek door de enorme beleggingsrisico’s en zij intussen een torenhoge leninglast moeten afbetalen. Indien zij hier niet aan voldoen wordt hun gezinswoning openbaar verkocht en zijn zij alles kwijt waar zij een heel leven voor gewerkt hadden.

Dolor schat de groep benadeelden in deze zaak rond hypothecaire kredieten en tak 23 verzekeringen op ongeveer 1.200 personen en doet een oproep aan alle gedupeerden om zich in verbinding te stellen met Dolor zodat zij kunnen uitgenodigd worden op een informatievergadering en waarbij zij in contact kunnen treden met andere gedupeerden in dezelfde zaak.

Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem